Přeskočit na hlavní obsah

Seal

Schvalovací pečeť.

Možnosti

 • active | boolean: kontroluje, zda je pečeť aktivní nebo šedá.. Default: true.
 • onClick | function: funkce zpětného volání vyvolaná při kliknutí na poznámku. Default: onClick() {}.
 • scale | number: velikost objektu (pokud není explicitně nastavena, velikost pečeti se nezmění).. Default: none.
 • innerStyle | object: styl pro vnitřní okruh. Default: {}.
 • lower | string: spodní text. Default: 'The lower text'.
 • lowerArc | number: oblouk pro spodní text. Default: 150.
 • noOrnaments | boolean: zabraňuje vykreslení ornamentů. Default: false.
 • removable | boolean: řídí, zda se poznámka po kliknutí odstraní.. Default: false.
 • style | object: styl prvku. Default: none.
 • title | (string|node): název pečeti. Default: 'Enter a title'.
 • upper | string: horní text. Default: 'The upper text'.
 • upperArc | number: oblouk pro horní text. Default: 150.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined