Премини към основното съдържание

Multiple Choice Matrix

Компонент на ISLE, който визуализира матрица от въпроси с множествен избор с еднакви отговори.

Опции

  • questions | array (required): множество въпроси. Default: none.
  • answers | array (required): масив от отговори. Default: none.
  • title | (string|node): заглавие, което да се показва в горната част на матрицата с въпроси. Default: none.
  • solution | array<array>: boolean матрица, чийто елемент показва дали съответният радио бутон или квадратче трябва да бъде маркиран. Default: none.
  • type | string: тип въпрос (radio отговаря на "Изберете едно", checkbox на "Изберете всичко, което се отнася"). Default: 'radio'.
  • disableSubmitNotification | boolean: контролира дали да деактивира известията за подаване. Default: false.
  • onChange | function: обратно извикване, когато стойността на квадратче за отметка/радио бутон се промени; извикване с двуизмерен булев масив на активното състояние за всяка опция за отговор. Default: onChange() {}.
  • onSubmit | function: обратна връзка, извикана, когато потребителят кликне върху бутона "Изпрати"; извиква се с двуизмерен булев масив на активното състояние за всяка опция за отговор. Default: onSubmit() {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined