Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

File Question

Μια ερώτηση που ζητά από τον χρήστη να ανεβάσει ένα αρχείο.

Επιλογές

 • question | (string|node): την ερώτηση που εμφανίζεται στην κορυφή του στοιχείου ερώτησης αρχείου. Default: ''.
 • hintPlacement | string: τοποθέτηση των υποδείξεων (είτε "πάνω", "αριστερά", "δεξιά" ή "κάτω"). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: υποδείξεις που παρέχουν καθοδήγηση για τον τρόπο απάντησης στην ερώτηση. Default: [].
 • feedback | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζονται κουμπιά ανάδρασης. Default: true.
 • chat | boolean: ελέγχει αν το στοιχείο θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη συνομιλία. Default: false.
 • accept | string: Κατάλογος μοναδικών αναγνωριστικών αρχείων, χωρισμένος με κόμμα, που γίνονται δεκτά από το στοιχείο (π.χ. "image/", ".pdf" ή "audio/").. Default: '*/*'.
 • until | Date: χρόνος μέχρι να επιτραπεί στους μαθητές να υποβάλουν απαντήσεις. Default: none.
 • points | number: μέγιστος αριθμός μορίων που χορηγούνται κατά τη βαθμολόγηση. Default: 10.
 • className | string: όνομα κλάσης. Default: ''.
 • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.
 • onChange | function: callback που θα κληθεί κατά τη λήψη ενός αρχείου. Default: onChange() {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined