Pāriet uz galveno saturu

File Question

Jautājums, kurā lietotājam tiek prasīts augšupielādēt failu.

Iespējas

 • question | (string|node): jautājums, kas parādās faila jautājuma komponenta augšpusē.. Default: ''.
 • hintPlacement | string: mājienu izvietojums (augšā, kreisajā, pa labi vai apakšā).. Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: norādījumi, kā atbildēt uz jautājumu.. Default: [].
 • feedback | boolean: kontrolē, vai tiek rādītas atgriezeniskās saites pogas.. Default: true.
 • chat | boolean: kontrolē, vai elementam ir jābūt integrētam tērzēšanas. Default: false.
 • accept | string: ar komatu atdalīts unikālo faila identifikatoru saraksts, kurus komponents pieņem (piemēram, "image/", ".pdf" vai "audio/").. Default: '*/*'.
 • until | Date: laiks, līdz skolēniem jāļauj iesniegt atbildes. Default: none.
 • points | number: maksimālais punktu skaits, ko piešķir klasifikācijā. Default: 10.
 • className | string: klases nosaukums. Default: ''.
 • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.
 • onChange | function: atgriezeniskais zvans, ko izsaukt pēc faila saņemšanas. Default: onChange() {}.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined