Премини към основното съдържание

Video Lecture

Компонент за видео лекции, който показва видеоклипове, преплетени с интерактивни елементи.

Опции

  • controls | boolean: указва дали да се показват елементите за управление на видеоплейърите. Default: true.
  • instructorView | boolean: контролира дали да се включи изглед на инструктор. Default: true.
  • linkToDashboard | boolean: контролира дали да се показва връзка към таблото за управление след приключване на видеолекцията. Default: false.
  • steps | array (required): масив от URL адреси на видеоклипове и компоненти, които да се показват между тях. Default: none.
  • videoWidth | (string|number): ширина на видеото. Default: '100%'.
  • videoHeight | (string|number): височина на видеото. Default: '98vh'.
  • style | object: CSS вграден стил. Default: {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined