Премини към основното съдържание

Seal

Печат за одобрение.

Опции

 • active | boolean: контролира дали печатът е активен или сив.. Default: true.
 • onClick | function: функция за обратно извикване, задействана при щракване върху бележката. Default: onClick() {}.
 • scale | number: размер на обекта (ако не е изрично зададен, размерът на печата не се променя). Default: none.
 • innerStyle | object: стил за вътрешния кръг. Default: {}.
 • lower | string: долният текст. Default: 'The lower text'.
 • lowerArc | number: дъгата за долния текст. Default: 150.
 • noOrnaments | boolean: предотвратява изобразяването на орнаментите. Default: false.
 • removable | boolean: контролира дали бележката се премахва при щракване върху нея.. Default: false.
 • style | object: стилът на елемента. Default: none.
 • title | (string|node): заглавие на печата. Default: 'Enter a title'.
 • upper | string: горният текст. Default: 'The upper text'.
 • upperArc | number: дъгата за горния текст. Default: 150.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined