Skip to main content

Hypothesis Testing for Means

Õppekomponent hüpoteeside testimise kohta populatsiooni keskmise kohta.

Valikud

  • types | array<string>: testi tüüp(id) (ühe valimi test, kahe valimi test), mida vidin peaks avaldama.. Default: [ 'One-Sample', 'Two-Sample' ].
  • tests | array<string>: vidinaga kokkupuutuv(ad) test(id). Default: [ 'Z-Test', 'T-Test' ].
  • nullHypothesisAsValue | boolean: kuvab nullhüpoteesi alati ühe väärtusena. Default: false.
  • feedback | boolean: kontrollib, kas tagasiside nuppe kuvada. Default: false.
  • pValue | string: p-väärtuse kohandatud silt (peaks olema LaTeXi võrrandistring). Default: none.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined