Přeskočit na hlavní obsah

blockquote

Komponenta zobrazující rozšířenou citaci.

Možnosti

  • cite | string: zdroj citace. Default: none.
  • className | string: název třídy. Default: ''.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined