Премини към основното съдържание

blockquote

Компонент, показващ разширена оферта.

Опции

  • cite | string: източник на цитата. Default: none.
  • className | string: име на класа. Default: ''.
  • style | object: CSS инлайн стилове. Default: {}.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined