Przejdź do głównej treści

blockquote

Komponent wyświetlający rozszerzoną wycenę.

Opcje

  • cite | string: źródło cytatu. Default: none.
  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined