Skip to main content

blockquote

Komponent, mis kuvab laiendatud tsitaati.

Valikud

  • cite | string: tsitaadi allikas. Default: none.
  • className | string: klassi nimi. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined