Přeskočit na hlavní obsah

pre

Prvek zobrazující předformátovaný text.

Možnosti

  • className | string: název třídy. Default: ''.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined