Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Image

Στοιχείο για την εμφάνιση μιας εικόνας.

Επιλογές

 • src | string (required): τοποθεσία πηγής εικόνας. Default: none.
 • alt | string: περιγραφή εικόνας. Default: ''.
 • body | string: base64 κωδικοποιημένα δεδομένα της εικόνας. Default: none.
 • height | (number|string): ύψος εικόνας (σε px). Default: none.
 • width | (number|string): πλάτος εικόνας (σε px). Default: none.
 • inline | boolean: επιτρέπει στην εικόνα να περιβάλλεται από κείμενο. Default: false.
 • id | string: αναγνωριστικό στοιχείου. Default: none.
 • showModal | boolean: ελέγχει αν θα εμφανιστεί προβολή modal σε πλήρη οθόνη. Default: true.
 • className | string: όνομα κλάσης. Default: ''.
 • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.
 • onShare | function: callback που καλείται με την εικόνα αν γίνει κλικ στο κουμπί "share". Default: none.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined