Pāriet uz galveno saturu

Dashboard

Vadības panelis, lai apvienotu vairāku bērnu ievades lauku apstrādi.

Iespējas

 • autoStart | boolean: ja iestatīts uz true, funkcija onGenerate tiek izpildīta palaišanas laikā ar noklusējuma ievades vērtībām.. Default: true.
 • autoUpdate | boolean: nosaka, vai onGenerate funkcija jāizsauc automātiski, kad mainās kāds no pakārtotajiem ievades laukiem.. Default: false.
 • description | (string|node): Vadības paneļa apraksts. Default: ''.
 • disabled | boolean: kontrolē, vai instrumentu panelis ir atspējots.. Default: false.
 • label | string: pogas etiķete. Default: none.
 • maxWidth | number: maksimālais instrumentu paneļa platums. Default: 600.
 • className | string: klases nosaukums. Default: ''.
 • bodyClassName | string: kartes korpusa klases nosaukums. Default: 'd-grid gap-3'.
 • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.
 • onGenerate | function: funkcija, kas tiek izsaukta, kad tiek noklikšķināts uz pogas vai mainās kāda no paneļa ievades vērtībām (ja autoUpdate ir iestatīts uz true). Funkcija tiek izsaukta ar ievades lauku vērtībām tādā secībā, kādā tās ir izvietotas vadības panelī.. Default: onGenerate() {}.
 • title | (string|node): kartes nosaukums. Default: ''.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined