Przejdź do głównej treści

Hypothesis Testing for Means

Komponent do nauki na testach hipotez dla średniej populacji.

Opcje

  • types | array<string>: typ(-y) badania (Jedna Próbka, Dwie Próbki), które widżet powinien eksponować. Default: [ 'One-Sample', 'Two-Sample' ].
  • tests | array<string>: test(-y) odsłonięty(-e) przez widżet. Default: [ 'Z-Test', 'T-Test' ].
  • nullHypothesisAsValue | boolean: zawsze wyświetlać hipotezę zerową jako pojedynczą wartość. Default: false.
  • feedback | boolean: kontroluje, czy mają być wyświetlane przyciski sprzężenia zwrotnego. Default: false.
  • pValue | string: własna etykieta dla wartości p (powinna być ciągiem równań LaTeX). Default: none.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined