Skip to main content

pre

Element, mis kuvab eelvormindatud teksti.

Valikud

  • className | string: klassi nimi. Default: ''.
  • style | object: CSS inline stiilid. Default: {}.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined