Przejdź do głównej treści

pre

Element wyświetlający wstępnie sformatowany tekst.

Opcje

  • className | string: nazwa klasy. Default: ''.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined