Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Weather

Ένα στοιχείο για την προβολή του τρέχοντος καιρού σε μια καθορισμένη τοποθεσία.

Επιλογές

  • location | string: όνομα τοποθεσίας. Default: none.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined