Skip to main content

NetworkPlot

d3-põhine võrgujoonis.

Valikud

  • data | {nodes,links} (required): objekt koos "sõlmede" ja "linkidega"; "sõlmed" peaks olema objektimassiiv, millel on "id"-omadus, "lingid" objektimassiiv, millel on "allikas" ja "siht" id.. Default: none.
  • width | number: joonise laius (px). Default: 900.
  • height | number: joonise kõrgus (px). Default: 600.

Näited

Live toimetaja
Tulemus
ReferenceError: Provider is not defined