Przejdź do głównej treści

Text Editor

Edytor tekstowy do pisania notatek lub raportów. Obsługuje eksport notatek w postaci plików HTML lub PDF, a także automatyczne przesyłanie ich na serwer ISLE.

Opcje

  • allowSubmissions | boolean: kontroluje, czy studenci mogą przesyłać swoje raporty na serwer. Default: true.
  • canLoadHTML | boolean: określa, czy ma być wyświetlony przycisk do wczytania zapisanego pliku HTML do edytora. Default: true.
  • defaultValue | string: domyślny tekst edytora. Default: '\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n'.
  • history | boolean: kontroluje, czy edytor powinien zawierać widok historii. Default: true.
  • mode | string: kontroluje tryb edycji tekstu (albo individual dla dokumentu osobistego, group dla dokumentu dla grup, collaborative dla pojedynczego dokumentu dla wszystkich, lub cohort dla dokumentu dla kohorty). Default: 'individual'.
  • resetModal | {title,body,buttonLabel,notificationTitle,notification,tooltip}: obiekt do dostosowania modalu do resetowania dokumentu (zazwyczaj nie powinien być zmieniany). Default: none.
  • sendSubmissionEmails | boolean: kontroluje, czy wysyłać emaile z potwierdzeniem w formacie PDF/HTML przy wysyłce. Default: false.
  • voiceTimeout | number: czas w milisekundach po włożeniu fragmentu nagranego wejścia głosowego. Default: 5000.
  • style | object: Style CSS inline. Default: {}.

Przykłady

Edytor na żywo
Wynik
ReferenceError: Provider is not defined