Hoppa till huvudinnehåll

Order Question

En komponent för ordningsfrågor som ber eleven att få en samling element i rätt ordning.

Alternativ

 • question | (string|node): Fråga där eleven måste sätta de tillgängliga alternativen i rätt ordning.. Default: ''.
 • options | array (required): En uppsättning texter som eleven ska ordna i rätt ordning (som antas vara den ordning som anges).. Default: none.
 • provideFeedback | boolean: styr om det ska visas ett meddelande om huruvida det inlämnade svaret är korrekt eller inte.. Default: true.
 • hintPlacement | string: placering av tipsen (antingen top, left, right eller bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: tips som ger vägledning om hur frågan ska besvaras. Default: [].
 • feedback | boolean: kontrollerar om återkopplingsknapparna ska visas. Default: true.
 • chat | boolean: kontrollerar om elementet ska ha en integrerad chatt. Default: false.
 • failureMsg | string: Meddelande som ska visas när eleven lämnar in ett felaktigt svar.. Default: none.
 • successMsg | string: Meddelande som ska visas när eleven lämnar in rätt svar.. Default: none.
 • disableSubmitNotification | boolean: kontrollerar om anmälningar om inlämning ska inaktiveras. Default: false.
 • until | Date: tid fram till dess att eleverna ska få lämna in sina svar. Default: none.
 • points | number: Maximalt antal poäng som tilldelas vid betygsättning.. Default: 10.
 • style | object: CSS-stilar inline. Default: {}.
 • onChange | function: callback som utlöses efter att ett element har dragits; har två parametrar: en boolean som anger om elementen placerades i rätt ordning och ett array med den aktuella ordningen.. Default: onChange() {}.
 • onSubmit | function: callback som aktiveras när svaret har skickats in; har som enda parameter en "boolean" som anger om elementen har placerats i rätt ordning.. Default: onSubmit() {}.

Exempel

Live-redigerare
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined