Treci la conținutul principal

Order Question

O componentă de întrebare de ordine care cere elevului să pună o colecție de elemente în ordinea corectă.

Opțiuni

 • question | (string|node): întrebare pentru care elevul trebuie să aducă opțiunile disponibile în ordinea corectă.. Default: ''.
 • options | array (required): o serie de texte pe care elevul trebuie să le pună în ordinea corectă (se presupune că este ordinea furnizată). Default: none.
 • provideFeedback | boolean: controlează dacă se afișează sau nu o notificare care să arate dacă răspunsul trimis este corect sau nu.. Default: true.
 • hintPlacement | string: plasarea indicilor (fie top, left, right, sau bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: indicii care oferă îndrumări privind modul de răspuns la întrebare. Default: [].
 • feedback | boolean: controlează dacă se afișează butoanele de feedback. Default: true.
 • chat | boolean: controlează dacă elementul trebuie să aibă un chat integrat. Default: false.
 • failureMsg | string: mesajul care trebuie afișat atunci când elevul trimite un răspuns greșit. Default: none.
 • successMsg | string: mesajul care va fi afișat atunci când elevul trimite răspunsul corect. Default: none.
 • disableSubmitNotification | boolean: controlează dacă se dezactivează sau nu notificările de trimitere. Default: false.
 • until | Date: timpul până la care elevii ar trebui să fie lăsați să trimită răspunsurile. Default: none.
 • points | number: numărul maxim de puncte acordate în cadrul clasificării. Default: 10.
 • style | object: Stiluri inline CSS. Default: {}.
 • onChange | function: callback care este declanșat după ce se trage un element; are doi parametri: un boolean care indică dacă elementele au fost plasate în ordinea corectă și un array cu ordinea curentă. Default: onChange() {}.
 • onSubmit | function: callback invocat la trimiterea răspunsului; are ca unic parametru un boolean care indică dacă elementele au fost plasate în ordinea corectă. Default: onSubmit() {}.

Exemple

Editor live
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined