Pāriet uz galveno saturu

Decision Tree

Regresijas un klasifikācijas koki.

Iespējas

  • data | object (required): vērtību masīvu objekts. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): iznākuma mainīgais. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): viens vai vairāki prognozējošie mainīgie lielumi. Default: none.
  • type | string (required): Klasifikācija kategoriskiem rezultātiem vai Regresija kvantitatīviem rezultātiem.. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): data mainīgo masīvs, kas ir kvantitatīvie.. Default: none.
  • impurityMeasure | string: piemaisījumu mērs (gini vai entropija). Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: sadalīšanas slieksnis. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: maksimālais koka dziļums. Default: 5.
  • minItemsCount | number: minimālais novērojumu skaits lapu mezglos. Default: 50.
  • onPredict | function: atsauces izsaukums, kas tiek izsaukts ar modeļa objektu, noklikšķinot uz pogas prognozēt.. Default: none.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined