Pereiti prie pagrindinio turinio

Decision Tree

Regresijos ir klasifikavimo medžiai.

Parinktys

  • data | object (required): verčių masyvų objektas. Default: none.
  • y | (string|Factor) (required): rezultato kintamasis. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): vienas ar daugiau predikcinių kintamųjų.. Default: none.
  • type | string (required): Klasifikavimas kategoriniams rezultatams arba Regresija kiekybiniams rezultatams. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): data kintamųjų, kurie yra kvantitatyvūs, masyvas. Default: none.
  • impurityMeasure | string: priemaišų matas (gini arba entropija). Default: 'gini'.
  • scoreThreshold | number: padalijimo balų riba. Default: 0.0075.
  • maxTreeDepth | number: didžiausias medžio gylis. Default: 5.
  • minItemsCount | number: mažiausias # stebėjimų lapų mazguose. Default: 50.
  • onPredict | function: grįžtamasis skambutis, iškviečiamas su modelio objektu, kai paspaudžiamas nuspėti mygtukas. Default: none.

Pavyzdžiai

Tiesioginis redaktorius
Rezultatas
ReferenceError: Provider is not defined