Siirry pääsisältöön

LASSO Regression

LASSO-regressio.

Vaihtoehdot

  • data | object (required): arvojoukkojen objekti. Default: none.
  • y | string (required): tulosmuuttuja. Default: none.
  • x | (array<(string|Factor)>|string|Factor) (required): yksi tai useampi ennustemuuttuja. Default: none.
  • quantitative | array<string> (required): joukko data:n muuttujia, jotka ovat kvantitatiivisia.. Default: none.
  • lambda | number: regularisointiparametri. Default: 0.001.
  • intercept | boolean: valvoo, sovitetaanko malli, jossa on leikkaustermi.. Default: true.
  • onPredict | function: callback, jota kutsutaan predict-funktion kanssa uusien tietojen ennustamista varten.. Default: onPredict() {}.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined