Siirry pääsisältöön

Contingency Table

Satunnaisvaihtelutaulukko.

Vaihtoehdot

  • data | object (required): arvojoukkojen objekti. Default: none.
  • rowVar | (string|Factor) (required): riveillä näytettävän kategorisen muuttujan nimi. Default: none.
  • colVar | (string|Factor) (required): sarakkeissa näytettävän kategorisen muuttujan nimi. Default: none.
  • relativeFreqs | boolean: säädetään, näytetäänkö suhteelliset taajuudet. Default: false.
  • group | (string|Factor): ryhmittelymuuttujan nimi. Default: none.
  • display | (array<string>|string): näytetäänkö Row Percent ja/tai Column Percent.. Default: [].
  • nDecimalPlaces | number: taulukossa esitettyjen suhteellisten frekvenssien desimaalien määrä. Default: 3.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined