Siirry pääsisältöön

Summary Statistics

Yhteenvetotilastot.

Vaihtoehdot

  • data | object (required): arvojoukkojen objekti. Default: none.
  • variables | array<string> (required): muuttuja(t), jonka (joiden) osalta tilastot lasketaan. Default: none.
  • statistics | array<string> (required): valituille muuttujille laskettavat tilastot (joko Mean, Median, Min, Max, Range, Interquartile Range, Standard Deviation, Variance, Correlation, Correlation Matrix, Skewness, Excess Kurtosis, First Quartile, Third Quartile, tai Quantile).. Default: none.
  • secondVariable | string: toinen muuttuja korrelaatiotilastoa varten. Default: none.
  • omit | boolean: valvoo, jätetäänkö puuttuvat arvot pois. Default: false.
  • group | array<(string|Factor)>: ryhmittelymuuttujan (-muuttujien) nimi. Default: none.
  • quantiles | array: joukko kvanttiileja, jotka lasketaan Quantile-tilastolle. Default: none.

Esimerkkejä

Live Editor
Tulos
ReferenceError: Provider is not defined