Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Video Lecture

Ένα στοιχείο διάλεξης βίντεο που προβάλλει βίντεο διανθισμένα με διαδραστικά στοιχεία.

Επιλογές

  • controls | boolean: υποδεικνύει αν θα εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου των συσκευών αναπαραγωγής βίντεο. Default: true.
  • instructorView | boolean: ελέγχει αν θα συμπεριληφθεί η προβολή του εκπαιδευτή. Default: true.
  • linkToDashboard | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζεται ένας σύνδεσμος προς το ταμπλό μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης βίντεο. Default: false.
  • steps | array (required): συστοιχία URLs βίντεο και στοιχείων που θα εμφανίζονται ενδιάμεσα. Default: none.
  • videoWidth | (string|number): πλάτος βίντεο. Default: '100%'.
  • videoHeight | (string|number): ύψος βίντεο. Default: '98vh'.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined