Премини към основното съдържание

Venn Diagram Builder

Създаване на диаграма на Вен.

Опции

  • nobs | number: общ брой наблюдения. Default: none.
  • three | boolean: контролира дали да се показват три кръга. Default: false.

Примери

Редактор в реално време
Резултат
ReferenceError: Provider is not defined