Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Causality Diagram

Ένα μαθησιακό στοιχείο που απεικονίζει τον αντίκτυπο μιας συγχυτικής μεταβλητής κατά την αξιολόγηση μιας αιτιώδους σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών και της τυχαιοποίησης.

Επιλογές

  • x | (string|node): όνομα της επεξηγηματικής μεταβλητής. Default: 'Lights at Night'.
  • y | (string|node): όνομα της μεταβλητής απάντησης. Default: 'Child Myopia'.
  • z | (string|node): όνομα της μεταβλητής που προκαλεί σύγχυση. Default: 'Parental Myopia'.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined