Hoppa till huvudinnehåll

Match List Question

En ISLE-komponent som visar en fråga där eleven måste matcha element från två listor med varandra på rätt sätt.

Alternativ

 • question | (string|node): fråga som ska visas högst upp i matchlistan frågekomponent.. Default: ''.
 • elements | array<{a,b}>: ett "array" med de korrekta paren som visas överst i fritextfrågan. Varje array-element måste vara ett object med egenskaperna a och b; förse element med endast egenskaperna a eller b för att lägga till distraherande svar.. Default: [].
 • hintPlacement | string: placering av tipsen (antingen top, left, right eller bottom). Default: 'bottom'.
 • hints | array<(string|node)>: tips som ger vägledning om hur frågan ska besvaras. Default: [].
 • provideFeedback | boolean: anger om lösningen ska vara tillgänglig efter att eleverna har lämnat in sina svar.. Default: true.
 • feedback | boolean: kontrollerar om återkopplingsknapparna ska visas. Default: true.
 • chat | boolean: kontrollerar om elementet ska ha en integrerad chatt. Default: false.
 • colorScale | array: Om den är inställd används de medföljande färgerna för plattorna.. Default: none.
 • shuffle | string: anger om man ska blanda de "vänstra", "högra" eller "båda" kolumnerna vars element ska matchas; ange "ingen" eller något annat värde för att inte blanda elementen på någon av sidorna (kan vara användbart när det inte finns någon lösning).. Default: 'both'.
 • disableSubmitNotification | boolean: kontrollerar om anmälningar om inlämning ska inaktiveras. Default: false.
 • submissionMsg | string: Meddelande som visas när eleven för första gången skickar in sitt svar.. Default: 'You have successfully submitted your answer.'.
 • resubmissionMsg | string: Meddelande som visas för alla inlämningar efter den första.. Default: 'You have successfully re-submitted your answer.'.
 • until | Date: tid fram till dess att eleverna ska få lämna in sina svar. Default: none.
 • points | number: Maximalt antal poäng som tilldelas vid betygsättning.. Default: 10.
 • className | string: klassens namn. Default: ''.
 • style | object: CSS-stilar inline. Default: {}.
 • onSubmit | function: callback som aktiveras när eleverna lämnar in ett svar. Default: onSubmit() {}.

Exempel

Live-redigerare
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined