Overslaan naar hoofdinhoud

Video Player

Een component voor het afspelen van mediabestanden en content van YouTube, SoundCloud en Vimeo.

Opties

 • url | string: URL van de video. Default: ''.
 • controls | boolean: geeft aan of er bedieningselementen van de videospeler moeten worden weergegeven. Default: false.
 • playing | boolean: geeft aan of de video automatisch moet worden afgespeeld. Default: false.
 • volume | number: volume van de speler. Default: 0.8.
 • center | boolean: bepaalt of de videospeler moet worden gecentreerd. Default: true.
 • height | (string|number): hoogte van de speler. Default: 360.
 • width | (string|number): breedte van de speler. Default: 640.
 • loop | boolean: regelt of de video opnieuw wordt gestart nadat deze is afgespeeld. Default: false.
 • startTime | number: aantal seconden om de video te starten, of breuk als de waarde tussen 0 en 1 ligt. Default: none.
 • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
 • onEnded | function: terugbellen na afloop van de video. Default: onEnded() {}.
 • onPause | function: terugbellen aangeroepen wanneer de video pauzeert. Default: onPause() {}.
 • onPlay | function: callback aangeroepen wanneer de video begint of hervat wordt na het pauzeren. Default: onPlay() {}.
 • onStart | function: callback ingeroepen zodra de video pauzeert. Default: onStart() {}.
 • onSeek | function: terugbellen wanneer de media zoekt met seconden parameter. Default: onSeek() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined