Overslaan naar hoofdinhoud

Text Editor

Een tekstverwerker voor het schrijven van aantekeningen of rapporten. Ondersteunt het exporteren van notities als HTML- of PDF-bestanden, evenals het automatisch aanleveren aan de ISLE-server.

Opties

  • allowSubmissions | boolean: controleert of de leerlingen hun rapporten mogen indienen bij de server. Default: true.
  • canLoadHTML | boolean: bepaalt of een knop moet worden weergegeven om een opgeslagen HTML-bestand in de editor te laden. Default: true.
  • defaultValue | string: standaardtekst van de redacteur. Default: '\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n'.
  • history | boolean: bepaalt of de editor een geschiedenisweergave moet bevatten. Default: true.
  • mode | string: bepaalt de tekstbewerkingsmodus (individual voor een persoonlijk document, group voor een document per groep, collaborative voor een enkel document voor iedereen, of cohort voor een document per cohort). Default: 'individual'.
  • resetModal | {title,body,buttonLabel,notificationTitle,notification,tooltip}: object voor het aanpassen van de modal voor het resetten van het document (moet gewoonlijk niet worden gewijzigd). Default: none.
  • sendSubmissionEmails | boolean: controleert of er bevestigingsmails met PDF/HTML-uitvoer moeten worden verzonden bij de indiening ervan. Default: false.
  • voiceTimeout | number: tijd in milliseconden nadat een brok opgenomen steminvoer is ingevoegd. Default: 5000.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined