Overslaan naar hoofdinhoud

Seal

Een keurmerk.

Opties

 • active | boolean: controleert of het zegel actief of grijs is. Default: true.
 • onClick | function: terugbelfunctie die wordt aangeroepen wanneer op het biljet wordt geklikt. Default: onClick() {}.
 • scale | number: objectgrootte (als deze niet expliciet is ingesteld, wordt de verzegeling niet opnieuw verzegeld). Default: none.
 • innerStyle | object: de stijl voor de binnenste cirkel. Default: {}.
 • lower | string: de onderste tekst. Default: 'The lower text'.
 • lowerArc | number: de boog voor de onderste tekst. Default: 150.
 • noOrnaments | boolean: verhindert de weergave van de ornamenten. Default: false.
 • removable | boolean: controleert of de notitie wordt verwijderd wanneer er op wordt geklikt. Default: false.
 • style | object: de stijl voor het element. Default: none.
 • title | (string|node): verzegelingstitel. Default: 'Enter a title'.
 • upper | string: de bovenste tekst. Default: 'The upper text'.
 • upperArc | number: de boog voor de bovenste tekst. Default: 150.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined