Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Switch Components

Το στοιχείο Switch επιτρέπει την εμφάνιση ενός στοιχείου από μια λίστα με πολλά στοιχεία. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στα διάφορα παιδιά της ετικέτας Switch κάνοντας κλικ στο στοιχείο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή.

Επιλογές

  • active | boolean: ελέγχει αν ο διακόπτης είναι ενεργός ή όχι. Default: true.
  • tooltip | string: tooltip που εμφανίζεται όταν ο χρήστης περνάει με το ποντίκι πάνω από το στοιχείο διακόπτη. Default: none.
  • tooltipPos | string: τοποθέτηση του tooltip (είτε top, left, right, ή bottom). Default: 'top'.
  • className | string: όνομα κλάσης για το στοιχείο span που περικλείει. Default: ''.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.
  • onChange | function: callback που καλείται όταν γίνεται εναλλαγή στοιχείων. Λαμβάνει ως πρώτο όρισμα το δείκτη του τρέχοντος εμφανιζόμενου παιδιού.. Default: onChange() {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined