Pāriet uz galveno saturu

Switch Components

Slēdža komponents ļauj parādīt vienu elementu no vairāku elementu saraksta. Lietotāji var pārvietoties starp dažādiem pārslēdzēja taga bērniem, noklikšķinot uz pašlaik rādītā.

Iespējas

  • active | boolean: kontrolē, vai slēdzis ir aktīvs vai nav. Default: true.
  • tooltip | string: Rīkjoslas uzraksts, kas tiek parādīts, uzbraucot virs slēdža elementa.. Default: none.
  • tooltipPos | string: uzraksta izvietojums (top, left, right vai bottom).. Default: 'top'.
  • className | string: klases nosaukums aptverošajam span elementam. Default: ''.
  • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.
  • onChange | function: atgriezeniskais zvans, kas tiek izsaukts, kad elementi tiek pārslēgti. Kā pirmo argumentu saņem pašlaik rādītā bērna indeksu.. Default: onChange() {}.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined