Přeskočit na hlavní obsah

Switch Components

Komponenta Switch umožňuje zobrazit jeden prvek ze seznamu několika prvků. Uživatelé mohou procházet různé potomky značky Switch kliknutím na aktuálně zobrazený prvek.

Možnosti

  • active | boolean: řídí, zda je přepínač aktivní, nebo ne. Default: true.
  • tooltip | string: nápověda zobrazená při najetí na přepínací prvek. Default: none.
  • tooltipPos | string: umístění nápovědy (buď top, left, right, nebo bottom).. Default: 'top'.
  • className | string: název třídy pro obklopující prvek span. Default: ''.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
  • onChange | function: zpětné volání vyvolané při přepnutí prvků. Jako první argument obdrží index aktuálně zobrazeného podřízeného prvku.. Default: onChange() {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined