Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Text

Συστατικό κειμένου, το οποίο επιτρέπει την απόδοση ακατέργαστου κειμένου ως Markdown και επιτρέπει τον φωνητικό έλεγχο.

Επιλογές

  • raw | string: κείμενο προς απόδοση. Default: ''.
  • className | string: ονόματα κλάσεων. Default: ''.
  • inline | boolean: ελέγχει αν το Markdown θα αποδίδεται ως κείμενο εντός γραμμής. Default: false.
  • style | object: Στυλ γραμμής CSS. Default: {}.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined