Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Unveil

Το στοιχείο appear θα κάνει όλα τα παιδιά του να γίνουν ορατά μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Επιλογές

  • active | boolean: ελέγχει αν ο μετρητής πρέπει να είναι ενεργός. Default: false.
  • delay | number: αριθμός χιλιοστών του δευτερολέπτου πριν από την εμφάνιση του στοιχείου. Default: 1000.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined