Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Venn Diagram Builder

Ένας κατασκευαστής διαγραμμάτων Venn.

Επιλογές

  • nobs | number: συνολικός αριθμός παρατηρήσεων. Default: none.
  • three | boolean: ελέγχει αν θα εμφανίζονται τρεις κύκλοι. Default: false.

Παραδείγματα

Live Editor
Αποτέλεσμα
ReferenceError: Provider is not defined