Overslaan naar hoofdinhoud

Multiple Choice Survey

Een enquêteonderdeel waarbij de docent in real-time meerkeuzegegevens van studenten kan verzamelen.

Opties

  • question | (string|node): tekenreeks die de vraag aan de leerlingen aangeeft. Default: ''.
  • allowMultipleAnswers | boolean: controleert of men de studenten wil toestaan de enquête meerdere malen te beantwoorden. Default: false.
  • anonymous | boolean: controleert of de antwoorden van de studenten geanonimiseerd zijn. Default: false.
  • answers | array: array met antwoordkeuzes voor de leerlingen. Default: [].
  • multipleAnswers | boolean: geeft aan of de leerlingen meer dan één antwoord mogen kiezen. Merk op dat dit verschilt van allowMultipleAnswers in die zin dat de leerlingen de vraag meermaals mogen stellen. Default: false.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.
  • onSubmit | function: functie die moet worden opgeroepen wanneer een antwoord wordt ingediend. Default: onSubmit() {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined