Pāriet uz galveno saturu

Scrolling Text

Dinamiska fona komponente, kas noteiktā intervālā cikliski izkārto tekstu sarakstu.

Iespējas

  • text | (string|array<string>): tekstu vai rādāmo tekstu sarakstu.. Default: [].
  • loop | boolean: norāda, vai process tiks rādīts bezgalīgi.. Default: false.
  • direction | string: teksta plūsmas virziens (kreisais, kreisais, augšup, dupurē, sekošana, fokuss vai virpuļošana).. Default: 'right'.
  • hold | number: laiks, cik ilgi teksts ir nekustīgs (sekundēs).. Default: 5.
  • wait | number: laiks līdz jauna teksta saņemšanai (sekundēs).. Default: 3.
  • inTime | number: ieejas efekta laiks (sekundēs). Default: 1.
  • outTime | number: izejas efekta laiks (sekundēs). Default: 1.
  • className | string: klases nosaukums. Default: ''.
  • style | object: Teksta CSS stili. Default: {}.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined