Gå til hovedindhold

Quiz

En quiz-komponent, der viser en sekvens af spørgsmålskomponenter.

Indstillinger

 • confidence | boolean: om der skal vises en Likert-skala, hvor der spørges til brugerens tillid til sit svar. Default: false.
 • forceConfidence | boolean: styrer, om brugeren skal angive et konfidensniveau, før han/hun går videre til det næste spørgsmål. Default: false.
 • count | number: antallet af spørgsmål, der skal indgå i quizzen. Default: none.
 • questions | array (required): en række spørgsmål, hvorfra spørgsmålene udvælges tilfældigt. Default: none.
 • active | boolean: styrer, om timeren for quizzen er aktiv. Default: true.
 • duration | number: quizens varighed (i minutter); når tiden er gået, vises oversigtssiden. Default: none.
 • skippable | boolean: styrer, om spørgsmålene i quizzen kan springes over. Default: true.
 • footerNodes | array: array af knuder, der skal vises i bunden af hvert spørgsmål. Default: [].
 • nextLabel | string: mærket på knappen til at gå videre til næste spørgsmål. Default: none.
 • provideFeedback | boolean: styrer, om eleverne skal have feedback om korrektheden af deres svar efter afslutningen af quizzen. Default: true.
 • showFinishButton | boolean: styrer, om der skal vises en knap for at afslutte quizzen og gå direkte til resultatsiden. Default: false.
 • finishLabel | string: etiketten på knappen for at afslutte quiz. Default: none.
 • downloadButton | boolean: styrer, om der skal vises en knap til downloading af svarene. Default: true.
 • repeatable | boolean: kontrollerer, om quizzen kan gentages. Default: false.
 • onFinished | function: callback, der påkaldes, når quizzen er afsluttet, og resultatsiden vises. Default: onFinished() {}.
 • onSubmit | function: callback, der påkaldes, når brugeren afgiver et svar. Default: onSubmit() {}.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined