Přeskočit na hlavní obsah

Text

Textová komponenta, která umožňuje vykreslování surového textu jako Markdown a umožňuje hlasové ovládání.

Možnosti

  • raw | string: text, který se má vykreslit. Default: ''.
  • className | string: názvy tříd. Default: ''.
  • inline | boolean: řídí, zda se má Markdown vykreslovat jako inline text.. Default: false.
  • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined