Gå til hovedindhold

Video Player

En komponent til afspilning af mediefiler og indhold fra YouTube, SoundCloud og Vimeo.

Indstillinger

 • url | string: URL til videoen. Default: ''.
 • controls | boolean: angiver, om videoafspillerens kontrolelementer skal vises. Default: false.
 • playing | boolean: angiver, om videoen skal afspilles automatisk. Default: false.
 • volume | number: spillerens lydstyrke. Default: 0.8.
 • center | boolean: styrer, om videoafspilleren skal centreres. Default: true.
 • height | (string|number): spillerens højde. Default: 360.
 • width | (string|number): spillerens bredde. Default: 640.
 • loop | boolean: styrer, om videoen skal starte forfra, efter at den er blevet afspillet. Default: false.
 • startTime | number: antal sekunder, hvor videoen skal starte, eller en brøkdel, hvis værdien er mellem 0 og 1. Default: none.
 • style | object: CSS inline-stilarter. Default: {}.
 • onEnded | function: callback, der påkaldes, når videoen slutter. Default: onEnded() {}.
 • onPause | function: callback, der påkaldes, når videoen holder pause. Default: onPause() {}.
 • onPlay | function: callback, der påkaldes, når videoen starter eller genoptager afspilningen efter en pause. Default: onPlay() {}.
 • onStart | function: callback, der påkaldes, når videoen holder pause. Default: onStart() {}.
 • onSeek | function: callback, når medie søger kaldes med parameteren seconds.. Default: onSeek() {}.

Eksempler

Live Editor
Resultat
ReferenceError: Provider is not defined