Overslaan naar hoofdinhoud

Link

Een component voor het weergeven van een link.

Opties

  • href | string (required): URL van de website om naar te linken. Default: none.
  • download | (string|boolean): geeft aan of de link gedownload moet worden: zet true om downloaden te forceren, of een string om de bestandsnaam te specificeren; indien false, wordt downloaden niet geforceerd. Default: false.
  • target | string: definieert waar de link wordt geopend: ingesteld op _blank voor een nieuw venster, _zelf eigen frame, _ouder voor de ouder, _top voor het volledige venster, of de naam van het frame. Default: none.
  • windowFeatures | string: door komma's gescheiden lijst van vensterkenmerken voor wanneer de link in een nieuw venster wordt geopend (zie: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/open#window_features). Default: none.
  • openWindow | boolean: booleaans die bepaalt of de URL in een nieuw venster moet worden geopend. Default: false.
  • className | string: klassennaam. Default: ''.
  • style | object: CSS inline-stijlen. Default: {}.

Voorbeelden

Live redacteur
Resultaat
ReferenceError: Provider is not defined