Pāriet uz galveno saturu

Link

Saiknes rādīšanas komponents.

Iespējas

  • href | string (required): Tīmekļa vietnes URL, uz kuru vēlaties izveidot saiti. Default: none.
  • download | (string|boolean): norāda, vai saite ir jālejupielādē: iestatīts uz true, lai piespiestu lejupielādi, vai virkne, lai norādītu faila nosaukumu; ja false, lejupielāde netiek piespiedu kārtā veikta.. Default: false.
  • target | string: nosaka, kur tiek atvērta saite: iestatīts uz _blank jaunam logam, _self savam rāmim, _parent mātes logam, _top loga pilnam korpusam vai rāmja nosaukumam.. Default: none.
  • windowFeatures | string: ar komatiem atdalīts loga funkciju saraksts, kad saite tiek atvērta jaunā logā (skatīt: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/open#window_features).. Default: none.
  • openWindow | boolean: boolean, kas nosaka, vai URL atvērt jaunā logā.. Default: false.
  • className | string: klases nosaukums. Default: ''.
  • style | object: CSS iebūvētie stili. Default: {}.

Piemēri

Tiešraides redaktors
Rezultāts
ReferenceError: Provider is not defined