Přeskočit na hlavní obsah

Voice Input

Komponenta hlasového vstupu.

Možnosti

 • autorecord | boolean: řídí, zda se má automaticky spustit nahrávání. Default: false.
 • defaultValue | string: výchozí textová hodnota. Default: ''.
 • grammars | array: seznam gramatiky řeči (nepodporovaný). Default: [].
 • legend | (string|node): legenda zobrazená před vstupním polem. Default: ''.
 • mode | string: nastavit na full pro zobrazení textového vstupního pole vedle mikrofonu, status pro zobrazení pouze stavového řádku s přepisovanými texty, microphone pro zobrazení pouze tlačítka pro přepínání nahrávání nebo none, pokud má být hlasový vstup neviditelný a ovládaný výhradně pomocí klávesových zkratek / hlasových příkazů.. Default: 'full'.
 • maxAlternatives | number: maximální počet alternativ poskytnutých na výsledek rozpoznávání řeči.. Default: 1.
 • onChange | function: funkce zpětného volání vyvolaná při aktualizaci hodnoty textového vstupu. Default: onChange() {}.
 • onClick | function: funkce zpětného volání vyvolaná po kliknutí na tlačítko mikrofonu. Default: onClick() {}.
 • onFinalText | function: funkce zpětného volání vyvolaná po přijetí konečného textu. Default: onFinalText() {}.
 • onRecordingStart | function: funkce zpětného volání vyvolaná při spuštění nahrávání. Default: onRecordingStart() {}.
 • onRecordingStop | function: funkce zpětného volání vyvolaná po ukončení nahrávání. Default: onRecordingStop() {}.
 • onSegment | function: funkce zpětného volání vyvolaná pomocí textových segmentů. Default: onSegment() {}.
 • onSubmit | function: funkce zpětného volání při odeslání hodnoty textového vstupu stisknutím tlačítka "Enter".. Default: onSubmit() {}.
 • placeholder | string: zástupný symbol textového vstupu. Default: none.
 • remote | object: objekt s start, stop a přepnout a přidruženými klávesovými zkratkami.. Default: none.
 • className | string: název třídy. Default: ''.
 • style | object: Řádkové styly CSS. Default: {}.
 • timeout | number: počet milisekund, po kterých má být záznam přerušen.. Default: none.
 • stopTooltip | string: zobrazení nápovědy při nahrávání. Default: none.
 • startTooltip | string: zobrazení nápovědy při nezaznamenávání. Default: none.
 • tooltipPlacement | string: směr nápovědy. Default: 'left'.
 • width | number: šířka hlasového vstupu (v px). Default: 500.
 • height | number: výška hlasového vstupu (v px). Default: 36.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined