Přeskočit na hlavní obsah

Scrolling Text

Dynamická komponenta na pozadí, která v zadaném intervalu cykluje seznam textů.

Možnosti

  • text | (string|array<string>): text nebo seznam textů, které se mají zobrazit. Default: [].
  • loop | boolean: určuje, zda se proces má zobrazovat nekonečně dlouho.. Default: false.
  • direction | string: směr toku textu (buď left, right, nahoru, dolů, sledování, ostření nebo vlnění).. Default: 'right'.
  • hold | number: doba, po kterou text zůstane v klidu (v sekundách). Default: 5.
  • wait | number: doba, než přijde nová zpráva (v sekundách).. Default: 3.
  • inTime | number: čas vstupního efektu (v sekundách). Default: 1.
  • outTime | number: čas výstupního efektu (v sekundách). Default: 1.
  • className | string: název třídy. Default: ''.
  • style | object: CSS styly textu. Default: {}.

Příklady

Živý editor
Výsledek
ReferenceError: Provider is not defined