Treci la conținutul principal

Bar Chart

Diagramă cu bare.

Opțiuni

 • data | object (required): obiect de matrice de valori. Default: none.
 • variable | (string|Factor) (required): variabilă pentru a afișa. Default: none.
 • group | (string|Factor): variabilă de grupare. Default: none.
 • yvar | string: variabilă opțională utilizată pentru înălțimile coloanelor (în combinație cu summary). Default: none.
 • summary | string: numele statisticii care trebuie calculată pentru yvar și care trebuie afișată ca înălțime a barei pentru fiecare categorie (fie Min, Max, Mean, Median, Sum, ...). Default: none.
 • horizontal | boolean: dacă se afișează barele pe orizontală. Default: false.
 • stackBars | boolean: atunci când se grupează, controlează dacă se stivuiesc barele unele peste altele. Default: false.
 • relative | boolean: dacă se calculează frecvențele relative în interiorul fiecărui grup. Default: false.
 • totalPercent | boolean: dacă se afișează barele globale ca frecvențe relative. Default: false.
 • xOrder | string: fie total, category, min, max, mean sau mediana.. Default: none.
 • direction | string: cum se ordonează barele pe axa x (ascending sau descending). Default: 'ascending'.

Exemple

Editor live
Rezultat
ReferenceError: Provider is not defined